4 thoughts on “1001 kiểu ''Tóc" của Sơn Tùng M-TP

  1. anh tùng để tóc nào cũng đẹp hết ớ
    nhưng yêu nhất kiểu tóc của MV nơi này có anh
    nơi này có tùng và nơi này có Sky yêu tùng mãi mãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *