6 thoughts on “21-2 • (ĐÃ BÁN cả 2) Amply Sansui 607i •• 88 Audio-Dương Hồng Quang 032.956.2812

  1. Amly này rất hay và chất lành tính các bạn đầu tư thêm con vang cơ DB 2FX và Mic DVON LX 7070 với tầm tiền hát karaoke ngon luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *