24 thoughts on “25.7 Hà nội cử ông bà già đi canh cửa đài CHTV

  1. Một kênh bổ ích thế này mà có 22 nghìn nguoi xem đk thật là nản cho cộng đồng Việt nam minh bây giờ

  2. Thực ra tên này cũng chỉ muốn ở nhà làm video để bọn ba que nc ngoài gửi tiềnveef cho hắn thôi chứ mày có đi cũng chả ma nào thèm canh mày

  3. Già ,trẻ đều là một lũ đầu đất .Không biết vợ con ,cháu chắt của chúng có biết xấu hổ không ? Nhìn thật đáng thương .

  4. Sẽ có ngày 90 triệu dân biết sự thật về thằng hồ chó minh thì đảng hiện thời của thằng trọng lú cứu cũng không nổi.

  5. CHÓ điên ác qůy tòan là cuop Cūa ĐCSVN CAI TRI ĐÔC TÀI THÔI NÁT KINH KHŮNG GIÊT DÂN VN MÀ THÔI KO CÓ NOI NÀO TRÊN THÊ GIOI CÓ CÃ

  6. CÔNG SÃN VN GIÊT DÂN OAN QÚA ĐAU KHÔ CHĪ CÓ ĐCSVN LÀ THICH CUOP VÀ GIÊT DÂN NGOAN HIÊN VN GIÊT DÂN OAN QÚA ĐAU KHÔ CHĪ CÓ ĐCSVN LÀ thích GIÊT NGUOI diêt khâu mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *