13 thoughts on “30 Phút Học Sửa Và Hồi Sinh iPhone 6S Plus Từ Mớ Bồng Bông

  1. Cho mình hỏi ngu là ip6s có giải pháp thay thế eeprom không bạn? Thay wifi có thể gây hỏng hoặc lỗi con này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *