1 thought on “Audio Harry Potter và Hoàng tử lai, Chương 4

 1. [01].Chương 01 Ông Thủ Tướng Kia
  [02].Chương 02 Đường Bàn
  [03].Chương 03 Sẽ Và Không
  [04].Chương 04 Horace Slughorn
  [05].Chương 05 Hơi Bị Nhớt
  [06].Chương 06 Khúc Ngoặt Của Draco
  [07].Chương 07 Câu Lạc Bộ Slug
  [08].Chương 08 Thầy Snape Đắc Thắng
  [09].Chương 09 Hoàng Tử Lai
  [10].Chương 10 Ngôi Nhà Của Gaunt
  [11].Chương 11 Trợ Thủ Hermione
  [12].Chương 12 Bạc Và Ngọc
  [13].Chương 13 Riddle Bí Ẩn
  [14].Chương 14 Phúc Lạc Dược
  [15].Chương 15 Phép Thề Bất Khả Bội (*)
  [16].Chương 16 Một Mùa Giáng Sinh Giá Buốt (*)
  [17].Chương 17 Một Ký Ức Bị Nhiễu (*)
  [18].Chương 18 Những Bất Ngờ Sinh Nhật (*)
  [19].Chương 19 Gia Tinh Bám Đuôi (*)
  [20].Chương 20 Thỉnh Cầu Của Chúa Tể Voldemort (*)
  [21].Chương 21 Phòng Bất Khả Tri (*)
  [22].Chương 22 Sau Tang Lễ (*)
  [23].Chương 23 Những Trường Sinh Linh Giá (*)
  [24].Chương 24 Cắt Sâu Mãi Mãi (*)
  [25].Chương 25 Nhà Tiên Tri Bị Nghe Trộm (*)
  [26].Chương 26 Hang Động (*)
  [27].Chương 27 Tháp Sét Đánh (*)
  [28].Chương 28 Cuộc Đào Tẩu Của Hoàng Tử (*)
  [29].Chương 29 Phượng Hoàng Than Khóc (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *