33 thoughts on “Bài mồi câu cá trôi trắng, trôi đỏ vô cùng hiệu quả và nhạy bén.

  1. Ba co oi .lam moi o trong miễn nam cung ban .sao o nge an dien síp hang thi dẻo ban la sao . Bay dep me di dien thoai đen noi deo síp Vai lon dep me bay di nhe.dc cai noi phet thi tai

  2. 100k tao mua đồ về làm câu mấy ngày chưa hết 1ky mà mua 250k thì mua cá về ăn nhanh hơn hên được 1m con cá đêm về hong hên thì có mà điên tiền ship nữa là 300k nằm đó rồi đắng wa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *