6 thoughts on “Bài văn tả con cún yêu thích của HS lớp 3 khiến cô phải mời PH lên gặp gấp

  1. Tôi dạy bé làm văn tà con chó nhà em nhưng bé khăng khăng không chịu ta vì nhà không có nuôi chó. Cô bảo phải tả thật.

  2. Chaú bé chỉ TẢ CHÂN,TẢ "THẬT" thôi mà ,nỡ lòng naò mà Đì chaú như vậy, sẽ tập cho chaú NOÍ DÔÍ đúng tiêu chuân̉ CÔNG DÂN "TỐT́ XHCN chăng ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *