39 thoughts on “Bắt 2 nghi phạm đổ dầu thải nguồn nước sông Đà

  1. Nước không được sử lý mọi người ơi , nếu nước được sử lý sạch thì người dùng làm sao có mùi dầu thải được chứ

  2. có 2,5 tấn dầu mà gây bất ổn cho 25 vạn người , trong khi mỹ phải tốn hàng triệu tấn boom . ????

  3. Vậy người đứng đầu nước sông đà sao không ai nhắc đến, nước không kiểm tra mà đem cho dân dùng là sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *