39 thoughts on “Bắt 5 con sâu bự cho cá rô ăn thử

  1. Bữa thứ hai chào cờ đứng dậy phát biểu con sâu từ xa xa tòn ten bay lại đậu ngay vai rồi từ đó ta đã nổi tiếng là người sợ sâu nhất trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *