Black Friday and the best iPad for student (2019-2020)- iPad tốt nhất dành cho học sinh (2019-2020).

Làm Đẹp✅-The iPad pro 2017 and 2015 can handle most the thing that every student need.
iPad Pro 2017 và 2015 có thể đáp ứng mọi nhu cầu học sinh và sinh cần trong môi trường sư phạm.

-Shot on iPhone XR Product Red and edited on iPad Pro 2017.
Video được quay trên iPhone XR Product Red và chỉnh sử trên iPad Pro 2017.

-The iPad Pro 2017 and 2015 are compatible with Apple Pencil 1st Gen, Magic Keyboard, Logitech MX Master 2s.
iPad Pro 2017 và 2015 có thể sử dụng với Apple Pencil 1st Gen, Magic Keyboard, Logitech MX Master 2s.

-This iPad Pro is a Refurbished product and was purchased from backmarket.com.
iPad Pro này đã qua sửa chửa và hoạt động tốt. iPad được mua qua trang web của backmarket.com.

Music by LiQWYD:

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/lam-dep/

3 thoughts on “Black Friday and the best iPad for student (2019-2020)- iPad tốt nhất dành cho học sinh (2019-2020).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *