16 thoughts on “CÁCH CHƠI DJ TRÊN ĐIỆN THOẠI – PHẦN MỀN ĐÁNH DJ TRÊN ĐIỆN THOẠI p2

  1. A ơi cho e hỏi có ghi hình đc.không với lại ghi thì âm thanh nó có ghi cả tiếng ồn bên ngoài ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *