8 thoughts on “Cách chữa chim cu gáy đau mắt ( nhặm mắt) khỏi 100% sau vài ngày.

  1. Nước này là muối biển 9/000 rồi lại còn pha muối loãng cái này là dung dịch vệ sinh mắt mũi cho trẻ em chứ không phải thuốc anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *