17 thoughts on “Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong excel

  1. Cho mình hỏi tại sao máy tính của mình khi khởi động lại, Máy tính lại hiển thị như lúc chưa thiết lập.

  2. thầy cho e hỏi e muốn chuyển chỉ 1 vài chữ số trong 1 bảng exel có chứa dấu chấm thành dấu phẩy thì làm thế nào ak?? cảm ơn thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *