3 thoughts on “Cách giãn khoảng cách dòng trong Word

  1. (Căncứvàohợpđồngsốngày HĐKT/2016/VPF kýngày / /2016 giữaCôngtyCổphầnbóngđáchuyênnghiệpViệt Nam và ……………
    Hôm nay ngàythángnăm 2016 chúngtôigồm)
    Cho mình hoi nếu văn bản nó bị lỗi như trên có cách nào chỉnh k?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *