32 thoughts on “Cách làm avatar Minecraft đẹp trên đt | kỉ niệm 100 subscribers!!!!

  1. Render tóc chưa kĩ thì chưa đẹp
    Như tui đây này:ngồi cả tiếng đồn hồ để render tóc rồi lúc thoát lại ấn don’t save V:

  2. Bạn ơi làm giúp mik cái ảnh đại diện youtube hiện Giống bạn đi link skin nè bạn:https://minecraft.novaskin.me/skin/1619053073/Wuffles_is_here-pro nhưng hình nền sao ảnh đại diện sao là màu xanh nước biển nhạt nha bn mong bn làm giúp

  3. Anh làm cho em đi https://lh3.googleusercontent.com/LIc-0b76qJYcVSxHqNt8ebsu4He2CC90zKGcm39-AAObn4ees2YGRQLhYvWXciUsMHFWxDSCMJtx9Gl6i8JiWQ

  4. Bạn ơi làm cho mình nhá
    Link shin:https://lh3.googleusercontent.com/jCTvf2mLZfyPa_CrndvQIfyY_NO6fbRr9iHOXHJbRnz6A2DUNKF1jWf6ccYigrvCbthYcT2VajXCrwgL84bnXww
    Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *