29 thoughts on “cách làm mồi câu cá trắm cỏ(trắm trắng)

  1. Giao lưu ủng hô kênh với nhau nha các bạn.mình mới làm kênh.mong các bạn.ủng hô với nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *