CÁCH NỘP BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN QUA MẠNG – MẪU BC26/AC

Sức Khỏe✅Hướng dẫn lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các loại tờ khai thuế qua mạng điện tử năm 2019. + Lập báo cáo trên phần mềm HTKK + Nộp…

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *