3 thoughts on “Cẩm nang: Tu hài nướng mỡ hành

  1. con bé dẫn chương trình nói nhiều hư từ, chả thấy hướng dẫn các động tác gì, chỉ lắm mồm, ghét

  2. Làm it nói nhiều , thằng đầu bếp vừa nói vừa lắc lư thân hình của nó xem chỉ vài phút thì đã cảm thấy chống mặt luôn 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *