11 thoughts on “Cẩm tú Vị Ương – hậu trường 29

  1. Vừa mới xem tập cuối khoc ướt hết gối , tự nhiên thấy hậu trường vào xem mà cười vỡ bụng 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *