Cầu rồng phun lửa Đà Nẵng. Điểm du lịch tại Việt Nam

Du Lịch✅#Fire Dragon in Vietnam (Da Nang City). Will be performed at 9am, Saturday and Sunday each week.

#베트남 (다낭시)의 화재 진압 용은 매주 새벽 9 시부 터 토요일과 일요일에 열립니다.

# Rồng phun lửa ở tp Đà Nắng. Thứ 7, chủ nhật vào lúc 9h sẽ diễn ra tại cầu Rồng

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/du-lich/

2 thoughts on “Cầu rồng phun lửa Đà Nẵng. Điểm du lịch tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *