13 thoughts on “Cày đất trồng rau rạch

  1. Phải làm và nhân rộng mô hình trồng rau sạch, nâng cao năng suất và diện tích giúp tránh tình trạng thực phẩm bẩn đang tràn lan. Cảm ơn bạn đã chia sẻ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *