7 thoughts on “Chơi Sudoku trên báo Houston Chronicle 02/11/18

  1. Còn cách nào nhanh hơn nữa ko, mình cũng suy luận như bạn. Chơi trên đt mất 18 phút mới giải xong. Mới chơi được 1 buổi à ! Thấy CT siêu trí tuệ của Trung Quốc phát người ta thi thấy thú vị nên chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *