Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang category, form search bài viết

Công Nghệ✅Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang category, form search bài viết
Video này tiếp tục hoàn thành những trang còn lại với nội dung sau:
– Xây dưng trang chuyên mục category,
– Xây dựng trang chưa nội dung từ khóa…
– Xây dựng form
– Xây dựng trang trả dự liệu của search
Xem chi tiết:

Nguồn: https://espace-risque.com/

Xem thêm bài viết: https://espace-risque.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang category, form search bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *