4 thoughts on “CLIP 40 – 23/11/2019, ZALO: 078 525 7616, SDT: 0936 233 025

  1. mình có đăng video bán kéo cắt cành trên cao,búa tạ, đuôi chuột. ai cần thì ủng hộ mình nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *