[Công Phượng Highlight] Công Phượng đã gia nhập vào K-League Incheon United rồi.

Bóng đáXin chào! Tụi mình là VKT (VIệt Nam Korea TV).

Các bạn hãy xem thật vui nhé ~

안녕하세요 우리는 VKT(VIệt Nam Korea TV)에요.

재밌게 봐주세요~

#ngườiHànQuốc #phảnứng #bóngđá #CôngPhượng

Nguồn: https://espace-risque.com/

Xem thêm bài viết: https://espace-risque.com/category/bong-da

30 thoughts on “[Công Phượng Highlight] Công Phượng đã gia nhập vào K-League Incheon United rồi.

 1. Quang hải mới là số 1. Phong độ ổn định và khó phán đoán hơn chụy phượng yểu điệu chuyên nằm vạ trên sân

 2. 베트남 친구들을 좋아하고 그들의 자존심과 향상심을 존중하는 사람입니다.
  아마도 평소 그들이 보여주는 성실함을 보았기에 그런 인식을 가질수 있었을 겁니다.
  잘됐으면 하는 마음이 있어. 현실을 보여주고 타개했으면 하는 마음에 글을 남깁니다.
  콩프엉의 현재 레벨은 케이리그 주전이라 보기 어렵습니다.
  대학팀과의 연습경기에서 3골을 넣었다는 소식을 알고 있으면서도 이런 이야기를 해야만
  하는 것이 안타까운데, 콩프엉은 프로입니다. 프로가 아마추어를 이기는건 칭찬받을 일이 아닙니다.

  첫번째, 압박을 어떻게 견딜 것인가. 축구가 한국에 뿌리내린 이래 선수비 카운터 전술을 했고, 네덜란드 축구가 접목되면서 정교해진
  압박 축구를 전반적으로 구사하고 있습니다. 골문 근처에서 서서 버틸수 있다면 긍정적이겠지만. 저 하이라이트 경기에서
  나온 팀들은 비교대상이 아닙니다. 강한 향상심과 끈기와 체력을 압세우는 건 1부리그 선수라면 한국선수들 모두 가지고 있는
  성향이 있습니다. 지고 있어도 절대 뛰는걸 멈추지 않죠.
  형편없는 한국국대 조직력에도 쉽게 지워져 버렸던 건 결코 낙관적으로 보기 어렵죠.

  두번째, 콩프엉이 편한 팀이 아닙니다. 콩프엉은 많지 않은 기회에서 결과를 남겨야하는 도전에 직면했습니다.

  콩프엉은 에이스가 아닙니다. 인정받아야하는 위치에 있죠.

  세번째, 콩프엉은 스피드는 특별하지 않습니다. 그정도 스피드는 k리그에선 그리 특별한게 아닙니다.

  공 예쁘게 차는건 알겠습니다. 그 이상을 보여줘야 할겁니다. 왜냐면 팀의 외국인 쿼터를 소비한 용병이니까요.
  한국선수들이 외국나가서 같은 입장에 섭니다. 만약 경쟁자와 같은 평가라면 한국 선수를 쓰게 될겁니다.
  한국선수 쓰고 더 잘하는 외국용병 하나 더 데려오는게 구단 입장에서 더 이익이니까요.

  그럼에도 콩프엉 선수가 인천에서 성공했으면 좋겠습니다. 왜냐면 이번 아시안게임 아시안 컵을 보면서 그들이 얼마만큼 노력했는지
  눈에 보였고, 포기하지않고 노력하는 사람이 성공했으면 하는 것은 인지상정이니까요.

  번역글을 보면 마케팅용으로 쓰는 거 아니냐. 쯔엉 같이 되는거 아니냐. 말이 많던데. 앞서 말한것과 마찬가지로 '특별'해야 합니다.
  용병이니까요. 한국선수보다 월등히 잘해야합니다. 해외도전이 그래서 어렵습니다.
  나름 축구매니아라서 콩프엉 선수는 어렸을때부터 알고 있었습니다. 영상도 다봤어요. 단순 마케팅용은 아닐겁니다.
  축구 지능이 높은 선수 입니다. 최전방보단 바로 아래가 더 어울리는 선수입니다.

 3. Cản ơn các bạn đã quan tâm đến công phượng.rất mong e công phượng được các bạn quý mến thì sẽ làm tốt nv của mình.

 4. ㅋㅋㅋㅋ 아무리 립서비스라지만 케이리그 최고의 스트라이커가 되는것 까지는… 케이리그를 보셨으면 동남아시아 선수 특성상 몸싸움이 상당히 약한데 케이리그는 아시아에서도 가장 거칠기로 손꼽히는 리그라 케이리그 팬들 대부분은 일단 교체 멤버라도 되면 잘하는거다 라고 하는 수준인데… 게다가 인천이 최근 문창진, 허용준같은 국대급 2선들을 영입하면서 콩푸엉이 2선자리에 뛸 자리도 많이 줄어들었고 그나마 비빌수 있는곳이 본래 포지션인 스트라이커인데 현제 인천 스트라이커는 케이리그 최고의 외국인 스트라이커라고 불리고 몬테네그로 국대인 무고사인데 이 선수들을 전부 밀어내고 최고의 스트라이커라니요… 케이리그에 대해서 하나도 모르시네여…이게 베트남 버전 국뽕같은거구나 참

 5. Người Hàn Quốc thích Việt Nam✌
  , chúng tôi chắc chắn có thể là bạn bè. Người Việt Nam tôi thấy là những người bạn rất chân thành và dễ chịu – 😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *