18 thoughts on “cùng chơi sudoku '' bí quyết tính nhanh '

  1. Đã vượt qua mức chuyên gia với 14 phút. Mức này dễ quá. Nhưng cách chơi này đúng là cách nhanh nhất để chơi sudoku rồi.

  2. Minh xem nhieu Bai Ma Bai NL la Ro rang de hieu nhat. Ke tiep lam Sao co Bai de Minh choi. Lam sai, muon Tay xoa phai lam Sao ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *