33 thoughts on “ĐẠI CHIẾN GUNDAM BUILD-Tập 2: SAO CHỔI ĐỎ (VIET dub)

  1. Sei nghĩ rằng: đù, thằng này không phải người trái đất mà là người người thế giới khác rồi
    Chứ người trái đất cái gì , mik đụng nhầm đứa rồi, CỨUUUUUUU TÔIIIIIII VỚIIIIIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *