32 thoughts on “Đấu Phá Thương Khung Phần 4 – Trailer 2

  1. điểm danh số người mê siêu phẩm này nào ^^ chưa có thông tin chính thức nhé,^^ chắc còn lâu , ahijhi

  2. Không biết đã phải phần 4 chưa , mấy cái đầu là trailer toàn phim à
    Toang cả thanh xuân ae ạ :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *