6 thoughts on “(Đorêmon) nơi ấy con tìm về

  1. Nhảm nhí bài hát đó người ta nghe hoài của người ta cũng coi Doraemon hỏi trên sân nhà tao không biết mà mở cho người ta xem đã là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *