22 thoughts on “Doremon Thuyết Minh Tiếng Việt Truyện Dài, Nobita và Chuyến Phiêu Lưu Vào Xứ Quỷ

  1. Sao nu yeu trong truyen nay ten la mê đu sa nhu trong thần thoại hi lap nguoi tóc gian tac gia trong truyen nay ngộ nghê🤣🤣🤣🤣

  2. 37:00 thế giới phép thuật rồi mà mẹ nobita vẫn chồng áo gối bằng tay là sao 🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *