14 thoughts on “Dùng búa sắt ráp máy exciter bạo lực dứt khoát và không nhát tay

  1. Có lúc gõ còn bạo hơn đó nữa ý chứ ở đó mà kog gõ, đầu người còn gõ được vốn chỉ là máy sắc đôi khi gõ thì máy xe nó mới chịu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *