Em gái cove _ Noong Sao Tay (Em! Người Con Gái Thái) – Hoàn Smile Official

Làm Đẹp✅– Bài Hát : Noong Sao Tay (Em Người Con Gái Thái)
– Trình Báy : Thanh Thủy
Noong nhinh nong chắng ma chăn cơn lê
Le lai kôn bơ hên phaư chăn xăng nong
Nong sao tay khăn chăn xăng bươn síp hả
Phaư zêt haư nong chắng ma chăn xăng ni

Hặc nong ai chắng ma hặc nong lai
Nung sửa cỏm má pém noong cở khen chăn
Noong nhinh hua kẻm bóng chăn te na sao tay chảu
Hua traư ai hặc noong noong sao tay ơi

Noong sao phủ tay khăn nhinh ai mặc
Tzaư ai chắng zêt haư nong muôn chủ mư
Ai chi ma dú khươi nong tham ải êm nơ
Haư song hau chu mư lảy hên kăn
Noong sao phủ tay khăn nhinh ai mặc
Fá ó haử noong pên sao phủ tay
Pu hư mi lai ăn kai pày tzaư ai bơ lưm
Hặc noong lai noong sao phủ tay chảu
Hặc noong lai noong sao phủ tay chảu

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *