Ep2. Tour Miền Tây: Ngày 3: SG – Cần Thơ: khu du lịch Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng và mất điện thoại

Du Lịch✅Ngày 3: SG ~ Cần Thơ
Ngày đầu tiên của trip mà đã mất toi cái đt rồi. Bao nhiêu thứ quan trọng đã k còn

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

1 thought on “Ep2. Tour Miền Tây: Ngày 3: SG – Cần Thơ: khu du lịch Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng và mất điện thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *