1 thought on “Ep3. Tour Miền Tây: Ngày 4: Chợ nổi Cái Răng và quay lại hơn 100km để lấy chiếc điện thoại đã mất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *