4 thoughts on “Giải Pháp cho Bệnh Đau Thần Kinh Tọa Thoái Vị Đĩa Đệm

  1. C vân ơi sdt của c sao e gọi k được. Vậy c Cho e biết mã vùng ở mỹ nơi Chi sống. Gọi đầy đủ Di động như thế nào vậy chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *