8 thoughts on “Giới thiệu mô hình giấy Minecraft được in

  1. Vài năm trước khi trang pixel papercraft ra mình có làm mấy cái này, làm cỡ vài chục con lun ấy, mà mấy đứa cháu qua nhà chơi nó bóp nát hết rồi, tất cả đều là mình vẽ chứ không in, nhìn bạn làm mình nhớ hồi đó quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *