28 thoughts on “Giọt nước tí xíu

  1. mình mướn học cách làm tia mặt trời chuyển động và mắt nhấp nháy ai biết ko chỉ cho mình với

  2. Hãy giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt…
    Kênh Edu giáo dục các mầm non mà nói ngọng thế này thì làm hỏng hết cả phát âm của các cháu…
    Đề nghị chỉnh sửa gấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *