36 thoughts on “Hai Vo Mong (Hoai Linh, Le Giang, Nhat Cuong)

  1. Anh Trần Bùm tội nghiệp bao nhiêu thì bà Lê Giang thấy ghét bấy nhiêu 😤😤😤😤😤😠😠😡😤😡😠

  2. Nhớ cái thời lúc đó ghê 😣 bây h tìm đâu ra khung cảnh giống như thế? 😢 nhớ hồi nhỏ trưa nào cũng dang nắng vs mấy đứa chung xóm chơi bán đồ hàng… muốn trở về lúc đó quá 😭

  3. Mười mấy năm rồi giờ coi lại cảm thấy rất vui hay như xưa cười thầm một mình cũng quá là vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *