Hậu Cung Như Ý Truyện.. tập cuối . Ruyi's Royal Love in the Palace Nice Scene MV- 如懿传

Giải Trí✅Hậu Cung Như Ý Truyện.. tập cuối . Ruyi’s Royal Love in the Palace Nice Scene MV- 如懿传

Hoàng hậu băng hà nhẹ nhàng qua những ngày tháng thăng trầm nơi hoàng cung. Bà không chịu uống thuốc dù biết mình bị bệnh lao. Khó chữa.

Hoàng hậu của Như Ý truyện chịu nhiều cực khổ. Lương tâm tốt. Trái ngược với bao nhiêu bộ phim khác nhỉ.

Nguồn: https://espace-risque.com/

Xem thêm bài viết: https://espace-risque.com/category/giai-tri

1 thought on “Hậu Cung Như Ý Truyện.. tập cuối . Ruyi's Royal Love in the Palace Nice Scene MV- 如懿传

  1. Như Ý, đời này của nàng đã quá khổ rồi, mong kiếp sau nàng được sinh ra trong gia đình bình thường, tự do tự tại, bên người mình yêu trăm năm bạc đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *