31 thoughts on “HG Moon Gundam – Review – (Nhật bản)

  1. Con moon gundam này với kamiki burning gundam thì con nào đẹp hơn, con nào biên độ cử động cao hơn vậy a

  2. Anh kéo nhẹ cái hông lên 1 xíu thì nó có thể nghiêng sang 2 bên và trước sau được đó anh. Cái đó là khớp ẩn áh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *