13 thoughts on “Highlight U22 Việt Nam – U22 Indonesia (SBS Sports Hàn Quốc)

  1. Hầu hết người VN đều Yêu quý Thầy Park…Cám ơn thầy đã đem về chiếc huy chương vàng seagames suốt 60 năm chờ đợi của người dân VN…người dân VN luôn nhớ ơn Thầy❤❤❤❤❤❤❤❤

  2. 박항서 감독님, 정말 수고가 많으셨습니다. 님의 노고덕분으로 베트남에서의 한국의 위상이 엄청 높아졌고 한국과 베트남의 좋은 관계가 앞으로 더욱 굳건해질것입니다. 박항서 만세 !!! 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *