29 thoughts on “HTV3 | Anime | Con nhà giàu week

  1. Nụ hôn tinh nghịch và con nhà giàu là 1 trong những Anime hay và có biết bh bộ chuyển thể … bộ shoujo huyền thoại 😂

  2. Phim đây đúng hay luôn
    HTV3 có ra ko
    Thấy quảng cáo trên TV
    😍😍😍😍 không biết chừng nào có😯😯😯😯

  3. Không biết bao giờ HTV3 mới chiếu phim Con nhà giàu trở lại tôi mong chờ lâu lắm rồi tôi tìm hoài cũng không thấy ngày ngày nhắn tên tựa đề fim mà không thay hoạt hình magan buồn thật 😖😖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *