24 thoughts on “Hướng dẫn cài phần mềm photoshop 7.0

  1. trời ông hướng dẫn cài như thế thì liệu có sử dụng đc hết chức năng của nó k. Nhìn cách đánh chữ cũng đủ thấy là gà rồi, mới biết chút ít về photoshop đã đi dậy ng khác rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *