2 thoughts on “Hướng Dẫn Khách Hàng sử Dụng Biến Tần Chạy Hệ Điện Tuần Hoàn

  1. Bác muốn chứng minh dể mà, cứ việc cho hòa lưới xem phát ra đc bao nhiêu k, dòng ăn con motor kéo bao nhiêu là đc rồi, còn nếu bác nạp bình thì dùng kẹp dc kẹp coi dòng nạp đc bao nhiêu là ae tin bác thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *