19 thoughts on “Hướng dẫn ngâm rượu thuốc xoa bóp gà chọi

  1. chào chú. ship cho con 1 bình rượu om 3lit + 1 thang thuốc om 5l. địa chỉ : khu công nghiệp Tam Thăng xã Tam Thăng tp Tàm Kỳ Quang Nam.sdt: 0905222883.Con tên Hiển.Cảm ơn chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *