1 thought on “Hướng dẫn người mới chơi p.2 | Naruto x Boruto ninja voltage

  1. cho mình hỏi làm sao để chuyển nick đang chơi từ điện thoại này sang điện thoại khác vậy :>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *