11 thoughts on “Hướng dẫn phân tích mạch khuyếch đại công suất amply dùng nguồn đối xứng

  1. Mình góp ý một tý… bạn phân tích xong chỉ luôn cả các pan xảy ra từng con q vì dụ chết một con trỏ đầu vào thì hiện tượng gì sẽ xảy ra … chết một con tụ gốm hiện tượng gì sẽ xảy ra

  2. Đồng quan điểm với bạn Hung Dong Music. chỉ biết ráp vào thôi chứ không hiểu nguyên lý tại sao. Qua clip này lại được thông não nữa. cám ơn e! chúc e thật nhiều sức khỏe. nếu có thời gian rãnh hãy làm thật nhiều clip nữa nhé.

  3. Xưa giờ mình vẫn mua board cs ráp sẵn về ráp amply mà chưa hiểu lý thuyết nguyên tắc chạy của nó. Nay bạn hướng dẫn phân tích mình đã hiểu nguyên lý nó hoạt động như thế nào. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *