16 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng hàm if trong Excel 2007

  1. OK. Nhưng không cần nếu thì em sẽ lấy anh mà vào luôn thầy nhé. Em cũng là thầy mà. Ví dụ nhiều khi rườm rà.

  2. mk dùng excell 2007, cũng gõ hàm if giống p nhưng nó toàn báo lỗi. mk thử lại nhiều lần rồi vẫn bị z, có cách n khắc phục k ạ?

  3. Bạn nào bt Exel 2007 giúp mình với. Trước đây mình cài đặt chương trình ham if bằng exel 2003 bây giờ đổi sang exel 2007 mình mở ra xem không được. Nguyên là mình chưa bt chỉnh màn hình exel như thế nào để dễ tính toán và xem được cách cài đặt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *