11 thoughts on “HƯỚNG DẪN TẢI VÀ ĐĂNG NHẬP DRAGON RAJA ( TENCENT ) | CHOAI TV

  1. Game nặng tận 5gb và toàn tiếng Trung Quốc nên là suy nghĩ trước khi tải nhé !!!
    Bù lại thì nhân vật đẹp phê vc anh em ạ !!! Có muốn mình làm video gameplay hem ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *