1 thought on “Hướng dẫn tạo Macro và nút bấm trong excel

  1. BẠN ƠI MÌNH MUỐN TẠO NÚT ẤN LÊN XUỐNG. KHI MÀ MÌNH ẤN NÚT TIẾN LÊN 1 PHÁT THÌ NGÀY TRONG Ô MÌNH CẦN TĂNG LÊN. ẤN NÚT XUỐNG THÌ NGÀY TRONG Ô ĐÓ GIẢM. MÌNH SEARCH MÃI MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC CÁCH. BẠN BIẾT GIÚP MÌNH VỚI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *